adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 informacja pcpr2020

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Wojewódzka Konferencja Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej woj. świętokrzyskiego

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Tomasz Łukawski Opublikowano: .

IMGP8941W dn. 11.03.2015 r w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyła się Wojewódzka Konferencja Kierowników WTZ woj. Świętokrzyskiego. W Konferencji na zaproszenie Kierownika WTZ w Gnojnie Pana Tomasz Łukawskiego i Dyrektora PCPR w Busko-Zdroju przybyło 21 kierowników warsztatów działających na terenie woj. Świętokrzyskiego, ponadto w spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Pani Magdalena Radzikowska, Dyrektor PFRON o/świętokrzyski Pani Jadwiga Irla i Starosta Powiatu buskiego Pan Jerzy Kolarz.

Tematyka spotkania poświęcona była sytuacji Warsztatów Terapii Zajęciowej – stan obecny i perspektywy zmian legislacyjnych i finansowych w tematyce rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Kierownicy warsztatów z uwagą wysłuchali koncepcji zmian prawnych i przedstawili liczne propozycje o charakterze organizacyjno-legislacyjnym, które usprawniłyby proces rewalidacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W drugiej części konferencji wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowiska pracowników WTZ woj. świętokrzyskiego ukonstytuował się Konwent Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej woj. Świętokrzyskiego. W skład Konwentu weszło 21 placówek/warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie woj. świętokrzyskiego reprezentowanych przez kierowników placówek. Konwent z pośród swego grona wyłonił Radę Programową w skład której weszli:

  1. Tomasz Łukawski / kierownik WTZ Gnojno/ - przewodniczący
  2. Agnieszka Sobańska /kierownik WTZ Ostrowiec/ - wiceprzewodnicząca
  3. Grzegorz Kurkowski /kierownik WTZ Jędrzejów/ - członek
  4. Roman Konopka / kierownik WTZ Kałków/ - członek
  5. Bogusława Pasek /kierownik WTZ Połaniec/ - członek

Konwent  Warsztatów Terapii Zajęciowej woj. świętokrzyskiego będzie forum wymiany doświadczeń, wypracowywania wspólnych stanowisk i prezentowania propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach dotyczących problematyki świadczenia usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi. Konwent Warsztatów Terapii Zajęciowej woj. świętokrzyskiego to również reprezentacja instytucji świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym wobec administracji rządowej i samorządowej, a także partner w konsultacjach społecznych w obszarze szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób nie pełnosprawnych.

IMGP8958.JPGIMGP8960.JPGIMGP8964.JPGIMGP8968.JPGIMGP8970.JPGIMGP8971.JPGIMGP8973.JPGIMGP8975.JPGIMGP8979.JPGIMGP8987.JPGIMGP8988.JPGIMGP8989.JPGIMGP8993.JPGIMGP8995.JPGIMGP8999.JPGIMGP9000.JPGIMGP9002.JPGIMGP9004.JPGIMGP9006.JPGIMGP9007.JPGIMGP9008.JPGIMGP9010.JPGIMGP8933.JPGIMGP8937.JPGIMGP8940.JPGIMGP8941.JPGIMGP8956.JPGIMGP8957.JPG