adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

„Schematom STOP!...” II edycja

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju/Powiat Buski  w gronie 20 najlepszych  
Powiatów w Polsce wspierających rodziny wielodzietne !!!

P1270819Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku otrzymało pismo z zaproszeniem do drugiego II  etapu pilotażu realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie i wdrażanego w powiecie buskim od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. Podstawową przesłanką drugiego etapu pilotażu będzie  rozproszenie dobrych praktyk wypracowanych przez 39 powiatów w pierwszym etapie pilotażu. Do drugiego etapu zostało zaproszonych tylko 20 powiatów w Polsce,  mających najlepsze rezultaty w pracy  na rzecz rodzin wielodzietnych i na rzecz  rodzącej się w powiatach sformalizowanej współpracy. 

W związku z tym, w dniu 25 marca zebrali się członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę,  w skład którego wchodzi 10 osób – przedstawicieli  instytucji  z powiatu buskiego, pracujących na rzecz pilotażu w I edycji. Głównym tematem spotkania było omówienie głównych założeń II edycji pilotażu, a przede wszystkim zmian, które muszą nastąpić  w realizacji II edycji. Rodziny będą wspierane według ściśle określonych koszyków usług,  takich samych dla wszystkich 20 powiatów, znajdą się w nich zadania  obligatoryjne i fakultatywne opracowane przez ekspertów z ramienia CRZL w Warszawie oraz część zadań autorskich,  indywidualna dla każdego z powiatu. Planowany termin realizacji II etapu pilotażu będzie trwał od 1 kwietnia 2015 roku do 30 września 2015 roku.  Podczas drugiego etapu programu nadal będą kontynuowane prace Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej Współpracy.  Projektem zostanie objęte 10 rodzin wielodzietnych z powiatu buskiego.
Nie zmienią się dotychczasowe kryteria doboru rodzin,  rodzina musi:  

  • być zarejestrowana w systemie pomocy społecznej,
  • jeden z rodziców posiadać status osoby bezrobotnej,
  • rodzina posiada,  co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeżeli dzieci nadal się uczy.

Wsparciem zostawanie objęta cała rodzina, zarówno dorośli, jak i dzieci. Do udziału w pilotażu zostaną zaproszone rodziny, którym zależy na zmianie swojego życia, a przede wszystkim podjęciu zatrudnienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR w Busku – Zdroju Al. Mickiewicza 27
lub pod nr telefonu: 41 370 81 86.

P1270819.JPGP1270821.JPGP1270824.JPG