adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Konferencja koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

IMGP9305W dniach 29-31 marca 2015r. w Zakopanem odbyła się Ogólnopolska konferencja  pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – dotychczasowe doświadczenia, nowe wyzwania. Praktyczne aspekty.” Organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych  i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”. Uczestniczyło w niej 107 przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich ośrodków pomocy rodzinie: dyrektorów, kierowników, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów i kierowników zespołów ds. pieczy zastępczej.

Obrady, prelekcje i dyskusje pierwszego dnia w całości  poświęcone były ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Doświadczenia wynikające z jej realizacji  i oczekiwane dalsze zmiany omówiła Mirosława Zielony - Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia „Centrum”, Dyrektor PCPR w Koszalinie. Po jej wystąpieniu rozgorzała gorąca dyskusja o problemach związanych z realizacją zapisów tego aktu prawnego. W dużej części na zgłaszane problemy odpowiedziała kolejna prelegentka Katarzyna Napiórkowska – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, omawiając zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. Merytoryczna dyskusja o problemach związanych z realizacją ustawy znacząco przekroczyła ramy czasowe przewidziane dla tego punktu konferencji. Uzupełnieniem bloku programowego pierwszego dnia było wystąpienie Iwony Romanowskiej, członka Stowarzyszenia „Centrum”, Dyrektora PCPR w Wejherowie, poświęcone tematowi „Dokumentacja koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – dobre praktyki.” W drugim dniu konferencji odbyły się merytoryczne warsztaty pn. „Zrozumieć dzieci w pieczy zastępczej”. Prowadziła je Joanna Luberadzka-Gruca z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Dyrektor Fundacji „Przyjaciółka”, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka. W trzecim dniu konferencji Mirosław Sobkowiak – Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia „Centrum”, Dyrektor PCPR w Gostyniu poprowadził  warsztaty pn. „Instrukcja obsługi dziecka, czyli jak wychowywać, żeby dzieci nas słuchały”. Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń w pracy koordynatora, jak również pozwoliła odpowiedzieć pracownikom na wiele nurtujących pytań dotyczących rodzicielstwa zastępczego.

IMGP9305.jpgIMGP9261.JPGIMGP9264.JPGIMGP9269.JPGIMGP9272.JPGIMGP9288.JPGIMGP9291.JPGIMGP9302.JPGIMGP9304.JPGIMGP9309.JPGIMGP9321.JPGIMGP9333.JPGIMGP9347.JPGIMGP9348.JPGIMGP9352.JPGIMGP9353.JPGIMGP9362.JPGIMGP9375.JPGIMGP9378.JPGIMGP9392.JPGIMGP9397.JPGIMGP9401.JPGIMGP9403.JPGIMGP9419.JPG