adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Siedem edycji Projektu „Nowy Zawód-Nowy Start” już za nami... Rekrutacja do ósmej edycji jeszcze trwa … Zapraszamy…

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w związku z realizacją ósmej edycji Projektu Nowy Zawód-Nowy Start nadal prowadzi rekrutację chętnych mieszkańców Powiatu Buskiego do wzięcia udziału w działaniach projektowych.

 

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1    Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Głównym celem projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej klientów pomocy społecznej,
a tym samym wspieranie mieszkańców Powiatu Buskiego znajdujących się
w najtrudniejszym położeniu.

Kursy zawodowe:

  1.  „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami j. niemieckiego”
  2.  „Spawanie metodą TIG”
  3. „Operator koparko-ładowarki - III klasa uprawnień”

Usługa szkoleniowa z elementami rehabilitacji:

  1. „Podstawy obsługi komputera z telepracą”
  2. „Sztuka dekorowania domu”

W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane,
które nie brały udziału w dotychczasowych edycjach projektu do składania deklaracji uczestnictwa.

Zapraszamy do Biura Projektu, które mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.
Informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 41 370 81 81

 

Źródło: nowy-zawod.busko.pl