adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

„ Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Paula Prasałek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje o naborze rodzin wielodzietnych do II Etapu programu pn.  „Schematom STOP! wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”  realizowanego przez 20 powiatów w Polsce,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie

Samorząd Powiatu Buskiego/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, jako jeden  z 39 powiatów realizujący I Etap  pilotażu został wytypowany do realizacji II Etapu. II Etap programu jest wdrażany tylko przez 20 powiatów w Polsce. Wytypowanym rodzinom zostaną zapewnione różnorodne rodzaje wsparcia uzależnione od potrzeb danej rodziny. Celem program jest zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych. Cel ma zostać osiągnięty poprzez organizację szkoleń, podnoszących kwalifikacje zawodowe, wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe oraz zapewnioną opiekę dla dzieci w „Centrum Dla Rodzin” przez okres wakacji.

 

Projekt skierowany jest do rodzin wielodzietnych z powiatu buskiego spełniających następujące kryteria:

  • rodzina musi posiadać, co najmniej 3 dzieci do 18 r.ż. i młodzieży uczącej się do 25 r.ż. (może to być rodzic samotnie wychowujący dzieci),
  • jeden z rodziców jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju,
  • rodzina jest zarejestrowana w systemie pomocy społecznej.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w pilotażu zapraszamy
 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju,
Al. Mickiewicza 27, w godz. 7:30 15:30,

tel. 41 370 81 81