adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Pierwsze spotkanie Członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w ramach realizacji II etapu pilotażu „Schematom STOP!”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Wioleta Nieznalska Opublikowano: .

IMGP9571-1Dnia 27 kwietnia 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie Członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w ramach realizacji II etapu projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

Rozpoczęcia dokonał Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Lider pilotażu. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia do II etapu pilotażu w powiecie buskim. Beata Doktór, Koordynator pilotażu omówiła wybrane zadania obligatoryjne oraz fakultatywne wytypowane przez ekspertów oraz zatwierdzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Członkowie PZKW oraz MGI dyskutowali na temat propozycji wsparcia kierowanego do rodzin wielodzietnych w powiecie buskim. Na spotkaniu obecna była również Marta Drobek, Księgowa pilotażu, która przedstawiła budżet na realizację II etapu projektu. Rozważano również kwestię wyjazdu studyjnego do wybranego powiatu celem zapoznania się z dobrymi praktykami realizowanymi w danym powiecie. Omówiono również dobór odpowiednich rodzin do II etapu pilotażu.  

IMGP9571-1.JPGIMGP9574-1.JPGzdj1.jpg