Aktualności

Drukuj

Podpisanie umów na realizację usług szkoleniowych i warsztatów oraz usługi rehabilitacyjnej wraz z aktywizacją zdrowotną w ramach Projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Leszek Zelek Opublikowano: .

IMGP9690Powiat buski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju – realizator projektu systemowego pn. „Nowy Zawód – Nowy Start” informuje, że w dniu 7 maja 2015 r. podpisało umowę z realizatorem usług szkoleniowych i warsztatów:


Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

reprezentowanym przez Grzegorza Solarza Dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku - Zdroju

 oraz z realizatorem usługi rehabilitacyjnej wraz z aktywizacją zdrowotną:

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój

reprezentowanym przez Wojciecha Legawca Prezesa
„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A

 

 W/w podmioty wyłonione zostały w procedurze przetargu nieograniczonego.

IMGP9690.JPGIMGP9694.JPGIMGP9696.JPGIMGP9706.JPGIMGP9714.JPGIMGP9718.JPG


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.