adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

I wystartowaliśmy po raz drugi … „Schematom STOP!” II edycja pilotażu tylko dla najlepszych 20 Powiatów w Polsce !!!

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Beata Doktór Opublikowano: .

IMG 6180W dniu 27 maja 2015 roku w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się uroczyste Spotkanie Inaugurujące pracę z 10 rodzinami wielodzietnymi zakwalifikowanymi do II etapu pilotażu.  Głównym celem II etapu projektu jest  przetestowanie wybranych przez ekspertów z ramienia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich najlepszych procedur, instrumentów, narzędzi tzw. wytycznych dotyczących współpracy pomiędzy instytucjami wypracowanych podczas I etapu testów.  Wytyczne zostały podzielone na trzy kategorie działań:

 • obligatoryjne – to działania/instrumenty/procedury,  które bezwarunkowo należy wdrożyć w każdym z 20 powiatów,
 • fakultatywne – to działania/instrumenty/procedury rekomendowane przez Centrum RZL,
 • autorskie – inicjowane samodzielnie przez powiaty.

Zadania obligatoryjne zostały przyporządkowane do 7 potencjalnych pól współpracy: wspólnego planowania, wspólnej rekrutacji, monitorowania, realizacji, wspólnej baza wiedzy o klientach oraz o instytucjach pomocy społecznej i rynku pracy, współpracy na płaszczyźnie elektronicznej oraz wspólnej oferty.
Zadania fakultatywne to m.in.:

 • wspólna organizacja „Białej Niedzieli dla Rodzin” ,
 • wyznaczenie stałego miejsca spotkań dla Rodzin w „Centrum dla Rodzin”,
 • stworzenie przez doradców zawodowych indywidualnych profili zawodowych dla dorosłych członków Rodzin,
 • realizacja szkoły dla Rodziców,
 • realizacja warsztatów kompetencji zawodowych.

W miesiącu kwietniu Członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej prowadzili rekrutację i wstępną diagnozę sytuacji wszystkich rodzin wielodzietnych z terenu całego powiatu buskiego i wytypowali 10 rodzin do wsparcia.
Planowane Wsparcie dla Rodzin realizowane będzie w czterech modułach:

 • prozatrudnieniowym –  warsztaty indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, szkolenia  i kursy zawodowe, kursy prawa jazdy, praktyki zawodowe,
 • społeczno – integracyjnym – w czerwcu odbędzie się  Festyn Rodzinny „Nie ma jak Rodzina - II Bieg Rodzinny”, w sierpniu „Biała Niedziela dla Rodzin” oraz warsztaty kompetencji rodzicielskich dla całych Rodzin,
 • rodzinnym – utworzone zostało  Centrum dla Rodzin, które jest wyposażone w gry i zabawki dla dzieci,  w którym dzieci będą spędzać swój czas podczas, gdy rodzice będą realizować ścieżkę prozatrudnieniową, jednodniowy i dwudniowy wyjazd dla całych rodzin,
 • kulturalno – sportowym – kurs pływania dla dzieci oraz zajęcia z zakresu hipoterapii

Rodziny objęte pilotażem czeka wieloaspektowe i całkowicie bezpłatne wsparcie. Całość wsparcia nadzorować będzie, tak jak w ubiegłym roku dziesięciu przedstawicieli różnych instytucji Powiatu Buskiego, tzw.  Powiatowy Zespół Koordynujący Współprace, w którego skład wchodzą przedstawiciele współpracujących instytucji: Lider Pilotażu - Andrzej Smulczyński Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, I Liceum Ogólnokształcącego  im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju, Agencji Zatrudnienia „Sidrom”, Zespołu Opieki Zdrowotnej, Związku Harcerstwa Polskiego w Busku Zdroju i Radny Powiatu Buskiego.  Podczas spotkania w BSCK zaprezentowane  zostały założenia i cele II etapu pilotażu oraz zaprezentowano film z  realizacji  I etapu pilotażu. Podczas spotkania członkowie PZKW wręczyli Liderowi pilotażu Andrzejowi Smulczyńskiemu – Dyrektorowi PCPR w Busku – Zdroju statuetkę za zasługi dla rodzącej się w powiecie buskim sformalizowanej współpracy i za wspólną pracę na rzecz rodzin wielodzietnych zamieszkujących powiat buski.

1211_o.jpgIMG_6123.JPGIMG_6124.JPGIMG_6126.JPGIMG_6127.JPGIMG_6128.JPGIMG_6131.JPGIMG_6135.JPGIMG_6138.JPGIMG_6144.JPGIMG_6147.JPGIMG_6149.JPGIMG_6151.JPGIMG_6180.JPG