adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 informacja pcpr2020

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Wizyta Studyjna w Koszalinie

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Wioleta Nieznalska Opublikowano: .

20150617 121848W dniach 17 – 19 czerwca 2015r. odbyła się Wizyta Studyjna do Koszalina członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę  i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej realizujących program pilotażowy „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” w powiecie buskim. Wspólnie z nami celem wzajemnej integracji oraz wymiany doświadczeń wyjechali członkowie PZKW oraz MGI realizujący pilotaż w powiecie kieleckim.

Głównym cel wizyty studyjnej była wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy z  rodzinami wielodzietnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym  (członkowie MGI) oraz współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej  i instytucjami rynku pracy (członkowie PZKW ). Pierwszego dnia odwiedziliśmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach na temat wspólnego planowania prac przez członków PZKW  i MGI. Pracownicy PCPR w Poznaniu realizujący pilotaż przedstawili różne formy wsparcia kierowane do rodzin wielodzietnych na terenie ich powiatu. Mieliśmy możliwość dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących współpracy na płaszczyźnie elektronicznej pomiędzy instytucjami pomocy     społecznej i instytucjami  rynku pracy. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat sposobów diagnozowania potrzeb i celów rodziny. Dnia 18 czerwca 2015r. odwiedziliśmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Pracownicy PCPR Koszalin przygotowali prezentację multimedialną przedstawiającą realizację pilotażu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w pierwszym etapie. Scharakteryzowany został skuteczny koszyk usług skierowany do rodzin wielodzietnych oraz sposoby rozwiązywania problemów rodzących się podczas jego realizacji. Członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej oraz Powiatowego Zespołu Koordynującego Współprace w powiecie koszalińskim przedstawili działania innowacyjne realizowane podczas pilotażu. Tematyka warsztatów dotyczyła również roli opiekuna na etapie diagnozowania rodziny, realizacji koszyka usług oraz rozwiązywania zaistniałych problemów.  Wizyta Studyjna, w której mieliśmy możliwość uczestniczyć przyczyniła się w znacznym stopniu  do poszerzenia wiedzy na temat realizacji pilotażu „Schematom STOP!” w innych powiatach. Była również doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń oraz dobrych praktyk jakie udało się wypracować podczas realizacji pierwszego etapu pilotażu.

20150617_121848.jpgDSC_0215.JPGDSC_0189.JPGDSC_0205.JPG