Aktualności

Drukuj

Okresowa Ocena Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

P1280651W dniu 22.06.2015r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach, gminnych ośrodków pomocy społecznej, kurator sądowy, rodzice biologiczni z ograniczoną władzą rodzicielską oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu buskiego. Zebranie prowadzili koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog i pracownik socjalny tut. Centrum. Na spotkaniu omówiono sytuację dzieci niepełnoletnich, których rodzice mają ograniczoną bądź są pozbawieni władzy rodzicielskiej.

 

P1280647.JPGP1280650.JPGP1280651.JPG

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.