Aktualności

Drukuj

Lokale aktywizujące w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

Konferencja zakończenia Projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

W dniu 17 lipca 2015r.  w  Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zostały oficjalnie otwarte lokale aktywizujące przeznaczone jest dla 22 osób, z czego 6 lokali jest trzyosobowych  i 1 lokal czteroosobowy.

 W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in.:

Pani Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski,
Pan Sławomir Ciaś – z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Pani Karolina Romańska – koordynator Projektu, Inspektor Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego     Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Pani Renata Murawska – były  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Pani Jadwiga  Irla – p.o Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach,
Pan Grzegorz Gałuszka – Radny Sejmiku Wojewódzkiego w Kielcach, Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju
Pan Krystian Jarubas - Radny Sejmiku Wojewódzkiego w Kielcach,
Pan Andrzej Gądek  - Przewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdroju,
Pan Jerzy Kolarz – Starosta Powiatu Buskiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju
Pan Stanisław Klimczak – V-ce Starosta Powiatu Buskiego, Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju
Pan Robert Gwóźdź - Członek Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju,
Pan Wiesław Marzec - Członek Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju,
Radni Powiatu Buskiego,
Pan Andrzej Lasak - Członek Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju Kadencji 2010-2014
Pan Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
Pan Adam Pałys – Wójt Gminy Solec –Zdrój,
Pan Grzegorz Solarz – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju,
Ks. Mirosław Tomasik  - Proboszcz Parafii p. w. Św. Mikołaja w Solcu – Zdroju
Pan Dariusz Musiał -   Wykonawca - Prezes Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej w Busku-Zdroju,
Pan Adam Kulczycki – Projektant,  Architekt,
Pan Grzegorz Wojciechowski -Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Pan Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju
Pani Elżbieta Miernik-Krukurka – Dyrektor MGOPS w Tarnobrzegu,
Dyrektorzy/ Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie buskim.

 

1.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG

 Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

 

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.