adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Nowa Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych działająca przy Staroście Buskim

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

IMGP1929W dniu 20 lipca 2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania Starosta Buski Jerzy Kolarz wręczył podziękowania dla członków Rady upływającej kadencji. Podziękował za pełną zaangażowania współpracę  oraz wniesiony wkład na rzecz integracji zawodowej i społecznej  oraz kreowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Starosta Buski Jerzy Kolarz wręczył akty powołań członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanych na lata 2015 – 2019. W skład nowej Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji  działających na terenie powiatu buskiego:

 

  1. Pan Janusz Maria Dobrowolski – zgłoszony przez Stowarzyszenie ,,Rodzina Wspólna Troska”
  2. Pan Marcin Podesek  - zgłoszony przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  3. Pan Maciej Kiełb - zgłoszony przez Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)
  4. Pan Tomasz Łukawski -  zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
  5. Pan Krzysztof Domagała - zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło ,,Ponidzie”

Członkowie Rady wybrali Przewodniczącego Rady  został nim dr Janusz Maria Dobrowolski. Pełnił on będzie tę funkcję już czwartą kadencję. Wiceprzewodniczącym Rady został Tomasz Łukawski. Sekretarzem został Maciej Kiełb. Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są organami opiniodawczo – doradczymi, do których należy między innymi:

Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są organami opiniodawczo – doradczymi, do których należy między innymi: 

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2. opiniowanie   projektów   powiatowych   programów   działań   na rzecz osób     niepełnosprawnych,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie   projektów   uchwał   i   programów  przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

IMGP1935.JPGIMGP1941.JPGIMGP1943.JPGIMGP1954.JPGIMGP1957.JPGIMGP1918.JPGIMGP1924.JPGIMGP1929.JPGIMGP1932.JPG