Aktualności

Drukuj

DODATKOWE ŚRODKI DLA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Towarzystwo ,,Nasz Dom” ogłosiło wyniki konkursu „Góra Grosza – Czas na remont 2016” skierowanego do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej. W wyniku oceny merytorycznej pomoc finansową otrzymały dwie rodziny zastępcze niezawodowe z terenu powiatu buskiego. 21 czerwca zostały ogłoszone także wyniki konkursu ,,Wakacje letnie 2016” organizowanego przez Towarzystwo  Nasz Dom. Dofinansowanie do wypoczynku uzyskała zawodowa rodzina zastępcza z naszego terenu oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach.

Wyniki konkursów są dostępne pod linkami:

http://towarzystwonaszdom.pl/wakacje-letnie/
http://towarzystwonaszdom.pl/konkurs-czas-na-remont/