Aktualności

Drukuj

Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci” - 2016r.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego po raz kolejny zaprasza do zgłaszania kandydatów do plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Podczas tegorocznej edycji Plebiscytu, Statuetką „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie uhonorować tych, którzy swym dobrem, miłością wspierają i niosą pomoc tym, którzy znaleźli się na zakręcie swojego życia, stracili ,motywację i wiarę do zmian, a więc znajdują się w trudnej sytuacji, której własnym siłami nie są w stanie pokonać. Kandydatów do nagrody można zgłaszać do dnia 6 września 2016 roku – decyduje data stempla pocztowego – w dwóch kategoriach:

  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • grupowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który jednocześnie podejmie decyzję o przyznaniu statuetki oraz nagród i wyróżnień. Druk formularza zgłoszeniowego i Regulamin Plebiscytu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – www.sejmik.kielce.pl Kontakt telefoniczny – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w UMWŚ - 41 342 14 02

 

Pobierz PDF