Aktualności

Drukuj

Kolejne kursy wielomodułowe realizowane w ramach projektu partnerskiego „DOBRY ZAWÓD-LEPSZE ŻYCIE” !

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż rozpoczęły się kolejne wielomodułowe kursy zawodowe realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. PCPR realizuje działania projektowe w partnerstwie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w Gnojnie, Nowym Korczynie, Solcu-Zdroju, Pacanowie, Tuczępach i Wiślicy. Dnia 28.11.2016 roku rozpoczął się kurs „Wizażystka + Kosmetyczka ze stylizacją paznokci”. Osiem kobiet z terenu Powiatu Buskiego zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w wymiarze 160 godzin. Zajęcia realizowane będą w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju i zakończą się 21.12.2016 roku egzaminem. Harmonogram szkolenia zawiera materiał z zakresu dermatologii, fizykoterapii, ziołolecznictwa, kosmetologii, wizażu i stylizacji paznokci. W dniu 29.11.2016 roku rozpoczął się kurs zawodowy pn.”Operator koparko – ładowarki III klasy uprawnień + Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej”. Na ww. kurs zakwalifikowano dziewięciu mężczyzn z terenu Powiatu Buskiego, zdobędą oni wiedzę w wymiarze 234 godz. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykfalifikowaną kadrą odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kolejowa 27, 28-500 Kazimierza Wielka. Harmonogram szkolenia zawiera materiał z zakresu dokumentacji technicznej, użytkowania eksploatacyjnego, podstawy elektrotechniki, bezpieczeństwa i higieny pracy, technologii robót, elementów hydrauliki, silników spalinowych, budowy koparko-ładowarek oraz budowy urządzeń elektroenergetycznych. Kurs zakończy się dnia 21.01.2017 roku egzaminem teoretycznym i praktycznym. Przebieg szkoleń realizowanych w ramach projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” jest na bieżąco monitorowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. W dniu 29.11.2016 roku miała miejsce wizyta monitorująca przebieg kursów pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego” oraz „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + Magazynier z obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych”. Wizyty monitorujące umożliwiają nam spotkanie i rozmowę z uczestnikami projektu oraz wykładowcami.

DSCN7249.JPGDSCN7251.JPGDSCN7252.JPG

 

Życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia.

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.