Aktualności

Drukuj

Kurs zawodowy „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + Magazynier z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych zakończony!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że dnia 14.12.2016r zakończył się kurs „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym +Magazynier z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” zrealizowany w ramach projektu partnerskiego pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Sześciu mężczyzn z terenu powiatu buskiego zakończyło kurs uzyskując Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs zrealizowano w wymiarze 143godz., prowadzony przez Zakład Doskonalenia w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31.

Życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

3.JPG4.JPG5.JPG


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.