adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Warsztaty z doradcą zawodowym

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż 3.01.2017r. rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jedną z form wsparcia jaką obejmiemy uczestników projektu są warsztaty grupowe oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym. Doradca Zawodowy – Pani Marta Sakwa zapozna uczestników warsztatów z takimi jednostkami tematycznymi jak: poruszanie się na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak rozpocząć własną działalność gospodarczą.