Aktualności

Drukuj

Nowy samochód Warsztatów Terapii Zajęciowej w Busku- Zdroju

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku- Zdroju działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci otrzymały już nowy samochód, zakupiony w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Program wyrównywania różnic miedzy regionami III.” Łączny koszt samochodu wyniósł 150 000,00 złotych, z czego 105 000,00 zł dofinansowanie z PFRON, a 45 000 środki WTZ pozyskane z gmin , powiatu i od sponsorów.