Aktualności

Drukuj

Warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż zakończyły się warsztaty psychologiczne oraz warsztaty z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód - Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Warsztaty zorganizowano dla osób zakwalifikowanych na kursy realizowane w 2017 roku. Miejscem realizacji powyższych warsztatów była sala konferencyjna PCPR w Busko-Zdrój.

 

Warsztaty psychologiczne dla zakwalifikowanych osób prowadziła pani Dorota Kowalczyk – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Zakres materiału obejmował takie jednostki tematyczne jak: samopoznanie, efektywna komunikacja interpersonalna, asertywność i konstruktywne radzenie sobie ze stresem. Wspólne ćwiczenia i dyskusje uczestników okazały się potrzebne do pogłębienia motywacji i chęci zdobycia nowych kwalifikacji, a tym samym pewności siebie.

Kolejną formą wparcia jaką objęliśmy uczestników projektu są warsztaty z doradcą zawodowym. Doradca Zawodowy – pani Marta Sakwa zapoznała uczestników zajęć
z takimi jednostkami tematycznymi jak: poruszanie się na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak rozpocząć własną działalność gospodarczą. Uczestnicy na warsztatach pracowali nad swoim profilem zainteresowań zawodowych, zapoznali się z testem na przedsiębiorczość oraz testem do samooceny.

14.jpg12.jpg15.jpg17.jpg18.jpg11.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.