adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Projekt „Dobry Zawód-Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż rozpoczęły się kolejne wielomodułowe kursy zawodowe realizowane w 2017 roku, w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie  z sześcioma Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej: Solcu-Zdroju, Pacanowie, Tuczępach, Wiślicy, Nowym Korczynie i Gnojnie.

16.01.2017 roku dziewięć kobiet z terenu powiatu buskiego rozpoczęło kurs pn.”Wizażystka + Kosmetyczka ze stylizacją paznokci”. Zajęcia w ramach szkolenia realizowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju w wymiarze 160 godz., zakończą się 13.03.2017 roku egzaminem potwierdzającym zdobyte umiejętności. Uczestniczki podczas zajęć zapoznają się  z materiałem z zakresu dermatologii, kosmetologii, chemii surowców kosmetycznych, anatomii  fizjologii człowieka, a także poznają różne techniki przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, wizażu i stylizacji.

19.01.2017 roku pięć kobiet zakwalifikowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej w Gnojnie, Pacanowie, Solcu-Zdroju, Tuczępach i Wiślicy rozpoczęły kurs pn. „Przedstawiciel handlowy + Kierowca samochodów osobowych kat. B” realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Busku-Zdroju, w wymiarze 140 godzin. Kurs zakończy się 8.03.2017 roku egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczestniczki szkolenia zapoznają się z ogólną charakterystyką zawodu przedstawiciela handlowego, procesem sprzedaży, wykorzystaniem komputera w pracy handlowca, organizowaniem czasu pracy handlowca i trasy wizyt u klientów. Drugi moduł kursu to przygotowanie uczestników na kierowców samochodów osobowych kat. B.

Życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy!