Aktualności

Drukuj

Informacja „Aktywny Samorząd” 2017 rok

Łukasz Drobek Opublikowano: .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje, że 2017r. będzie kontynuował realizację  pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” W roku bieżącym realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

 Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
  o napędzie elektrycznym;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne , tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji
w szkole
policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe).

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I

Obszar A

Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

 • znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Obszar C

Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie 3:

 • stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4:

 • stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Obszar D

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi