adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Spotkanie informacyjne Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W dniu 20 lutego 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach , odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach dla Dyrektorów oraz pracowników zajmujących się   realizacją programów „ Aktywny Samorząd „ oraz „ Wyrównywania różnic między regionami III”. Na spotkaniu obecny był Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Pan Andrzej Michalski, oraz pracownicy Pani Katarzyna Siek oraz Pan Wiesław Kolasa. Celem spotkania było omówienie raportu końcowego ogólnopolskiego badania pn.: „Badanie realizacji przez samorządy powiatowe zadań ustawowych na rzecz osób niepełnosprawnych”, proponowanych zmian dotyczących Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozstrzygniecie wątpliwości podczas realizacji ww. programów, oraz wymiana strategicznych informacji istotnych dla prawidłowej ich realizacji.