Aktualności

Drukuj

I spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w 2017r.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMGP1957
Dnia 27.02.2017r.
odbyło się I spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Buskim . Spotkanie odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju. Pierwsze spotkanie dotyczyło.

 

 

  1. Złożenia przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informacji na temat wykorzystania środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Buskim w 2016 roku.
  2. Złożenia przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku- Zdroju informacji na temat wykorzystania środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiecie Buskim w 2016 roku.
  3. Przedstawienia przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocyw Busku- Zdroju propozycji podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 roku.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Busku- Zdroju w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.
  5. Przedstawienia przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocyw Busku- Zdroju informacji na temat realizacji w 2017 roku pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat znaczenia dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, realizacji projektów zgłoszonych w 2016 roku do programu PFRON pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”.