adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

20-lecie

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .


aktywny-samorzad Nabór wniosków „Aktywny samorząd” 2019 Moduł II Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2019 roku  w Module II programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym od dnia 23 września 2019 roku. Termin zakończenia naboru wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 upływa 10 października 2019 r. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres   ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego Wnioski będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Pobierz dokumenty

Klauzula informacyjna

Oświadczenia

 Oświadczenie dla zatrudnionych wnioskodawców

Oświadczenie o wysokości dochodów

Wniosek AS MII (P)

Zaświadczenie od pracodawcy

Zaświadczenie ze szkoły