adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

20-lecie

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Konferencja pn. „Zawsze z Rodziną”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

slajd1

W dniu 24.09.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zorganizowało Konferencję pn. „Zawsze z Rodziną”. Spotkanie miało na celu prezentację działań podjętych w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” realizowanego w latach 2019-2020, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1.– Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 Konferencja odbyła się już w nowej siedzibie przy ul. Boh. Warszawy 120, w Busku–Zdroju w sali konferencyjnej Centrum.

Spotkanie rozpoczął Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. 

Następnie uczestnicy Konferencji obejrzeli film promujący projekt „Nowy Start - Nowe Życie” realizowany w latach 2017-2018, który przedstawiał działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju mające na celu wspieranie rodzin z naszego powiatu.

Aleksandra Piątek, Kierownik Zespołu Projektowego i Realizacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiła podstawowe założenia projektu „Dla Dobra Rodziny”.

Jednym z głównych zadań Projektu było i jest rozszerzenie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w naszym Powiecie. Jego rolę i aktualny zakres działań przedstawiła kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dorota Kowalczyk.

Projekt „Dla Dobra Rodziny” to także wsparcie i szeroka pomoc dla rodzin zastępczych z Powiatu Buskiego. Szczegóły wsparcia przedstawiła koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Justyna Zięba.

 Podczas Konferencji głos zabrali goście zaproszeni, w tym Władze Powiatu oraz Uczestnicy Projektu: rodziny zastępcze, klienci OIK. 

 

DSCN0989.JPGDSCN0977.JPGDSCN0999.JPGDSCN1004.JPGDSCN1011.JPGDSCN1016.JPGDSCN1033.JPGDSCN1050.JPGDSCN0942.JPGDSCN0958.JPG