adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 informacja pcpr2020

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Szkolenie Dla Rodzin Zastępczych

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN1367W dniu 30.10.2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się szkolenie rodzin zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Mocna rodzina – skuteczna pomoc”. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Szkolenie przeprowadzili wykładowcy z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku. Pierwszy blok tematyczny przedstawił dr Marcin Bednarczyk, dotyczył on zagadnień seksualności dzieci i młodzieży, edukacji seksualnej, zagrożeń ze strony środowiska – zjawisko pedofili w realu i sieci. Rodziny zastępcze zapoznały się fizjologicznymi potrzebami seksualnymi dzieci w wieku młodszym i młodzieży, umiejętnościami właściwych reakcji opiekunów na seksualność swoich dzieci i umiejętnościami prowadzenia na ten temat rozmów.

Drugi blok tematyczny został przedstawiony przez dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko. Dotyczył on zjawiska uzależnień wśród podopiecznych oraz ich przyczyn. Rodzice zastępczy otrzymali wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z sięganiem przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, NSP, e-papierosy). Rozpoznawanie ryzyka, postępowanie w sytuacjach krytycznych. Duży nacisk został położony na profilaktykę i stosowanie odpowiednich metod wychowawczych od najmłodszych lat - z wyjściem naprzeciw potrzebom dzieci, ich zainteresowaniom oraz stawianiu jasnych granic i konsekwencji w wychowaniu. Rodziny zastępcze uświadomiły sobie, że podstawą wszelkiej pracy ze swoimi podopiecznymi jest nawiązanie bliskich więzi oraz znajomość środowiska rówieśników w którym funkcjonuje ich dziecko. Nauczyli się rozwiązywać problemy konfliktowe na poziomie rodziny.

Trzecia część szkolenia została przeprowadzona przez socjologa Agnieszkę Taper - dotyczyła zjawiska zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Rodziny zastępcze uzyskały wiedzę na temat profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w świecie multimediów, modelowania prawidłowych relacji dziecko – cyberświat.

PCPR w Busku – Zdroju od lat starał się nawiązać współpracę z wysokiej klasy specjalistami i zorganizować szkolenie z takiej właśnie tematyki. Informacje zwrotne, jak najbardziej pozytywne, które tuż po zakończeniu szkolenia dochodziły do nas od rodzin zastępczych świadczą o tym, że warto zapraszać na szkolenia wysokiego stopnia kadrę naukową.

DSCN1367.JPGDSCN1370.JPGDSCN1373.JPGDSCN1381.JPGDSCN1382.JPGDSCN1393.JPG