Aktualności

Drukuj

Szkolenie PRIDE zakończone - Witamy nowe rodziny zastępcze.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

DSCN1415Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przeprowadziło kolejną edycję szkolenia grupowego programem PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze, podstawą którego jest zdobycie konkretnych kompetencji potrzebnych, aby skutecznie wypełniać zadania związane z opieką zastępczą. Szkolenie realizowane było w ramach Projektu "Dla Dobra Rodziny" współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Szkolenie PRIDE dla rodzin zastępczych wzorowane jest na amerykańskich wzorach i rozwiązaniach w tym zakresie. Warsztaty trwały od maja 2019 r. do listopada 2019 r. Wzięło w nich udział 7 rodzin oraz 3 osoby samotne.

Cały cykl przygotowawczy obejmował 12 sesji metodycznych, wizyty domowe oraz 10-godzinną praktykę w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zajęcia poprowadziły licencjonowane trenerki programu PRIDE - pracownicy PCPR: Aneta Chwalik oraz Danuta Sołtyk. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze od 2003 roku. Do tej pory odbyło się 9 edycji szkoleń,  w których uczestniczyło 58 rodzin i 11 osób samotnych.

Rozpoczynając spotkanie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Pan Andrzej Smulczyński, podziękował wszystkim kandydatom na rodziny zastępcze za chęć niesienia pomocy dzieciom i opieki nad nimi. Swoją obecnością zaszczycił nas również Wicestarosta Buski Pan Stanisław Klimczak, który wręczył wraz z Dyrektorem PCPR certyfikaty rodzinom zastępczym zakwalifikowanym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – dziękując za trud i poświęcenie w wychowaniu dzieci, które pozbawione są opieki rodziców biologicznych. W spotkaniu uczestniczyli równieżDyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego Pani Anna Sokołowska-Smołkowska, psychoterapeuta Pani Katarzyna Janaszek-Papaj, Kierownik Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju Pani Agata Zając, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Pan Sławomir Dalach, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie s. Dobromiła Teresa Kurek oraz niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze Panie Halina Janik i Dorota Dziekan.

Ciekawostką tej edycji szkolenia PRIDE, był udział rodziny Państwa Podrazów z Owczar.  Pani Elżbieta wraz z mężem jest niezawodową rodziną zastępczą, a ostatnio dała się poznać jako kucharz biorąc udział w programie telewizyjnym MasterChef.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Jeżeli chcesz otoczyć opieką i miłością dziecko osierocone lub osamotnione, które marzy, by dorastać w rodzinie,

zgłoś się doPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,

ul. Boh. Warszawy 120, 

tel. 41 370 81 85, 41 370 81 83 - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie buskim.

„Prosto z Serca - Rodzina Zastępcza”

DSCN1460.JPGDSCN1465.JPGDSCN1469.JPGDSCN1470.JPGDSCN1472.JPGDSCN1478.JPGDSCN1479.JPGDSCN1484.JPGDSCN1506.JPGDSCN1408.JPGDSCN1415.JPGDSCN1420.JPGDSCN1433.JPGDSCN1438.JPGDSCN1457.JPG


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.