adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Warsztaty wychowawcze dla matek

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

4 loga

 

20200210 105659Dnia 10.02.2020 odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek prowadzone przez panią pedagog oraz psycholog PCPRu. Na spotkaniu podjęto temat przeciwdziałania agresji u dzieci i młodzieży. Wyróżniono jej rodzaje oraz różnice międzypłciowe w zakresie występowania zjawiska. Przedyskutowano także etiologię, a także sposoby ochrony pozostałych dzieci w grupie.

Centrum Dla Rodzin działa w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.