adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Usługi prawnika

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w następujących terminach:

05.03.2020 r. (czwartek)      w godz. 14.00-17.00

06.03.2020 r. (piątek)          w godz. 15.00-17.00

09.03.2020 r. (poniedziałek)w godz. 13.00-15.30

12.03.2020 r. (czwartek)       w godz.   8.30-11.00

19.03.2020 r. (czwartek)       w godz.   9.00-12.00

20.03.2020 r. (piątek)            w godz. 15.30-17.30

27.03.2020 r. (piątek)           w godz. 10.00-12.00

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 7 lub 9).