Aktualności

Drukuj

Warsztaty w I Liceum Ogólnokształcącym

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

warsztaty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że W dniu 19.02.2020 odbyły się Warsztaty w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju. Wparcie finansowane jest z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Warsztaty zostały poprowadzone przez psychologów: Izabelę Stępień oraz Dominikę Anioł. Tematyka warsztatów dotyczyły polepszeniu relacji interpersonalnej w klasie oraz pomoc młodzieży jak lepiej zrozumieć funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Spotkanie miało na celu:


• zrozumienie dla innych ludzi w trakcie osobistych kontaktów z nimi,
• wyrażanie myśli i uczuć wobec innych,
• uważne słuchanie innych ludzi,
• jasne i zrozumiałe przekazywanie komunikatów.
• świadomość, że każdy musi brać odpowiedzialność za swoje zadania i obowiązki, a nie czekać, aż inny członek zespołu wykona pracę za nas.


Młodzież aktywnie brała udział w warsztatach przygotowanych przez psychologów.