Aktualności

Drukuj

Nabór wniosków „Aktywny samorząd” 2020

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informuje, iż od  1 marca 2020 roku ruszył nabór  wniosków  w ramach  programu "Aktywny samorząd"  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada: Moduł I dnia 31 sierpnia 2020 r.

Moduł II  dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020), dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) oraz  w siedzibie Centrum w pokoju nr 6, lub drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.
Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:
- w ramach Modułu II otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),- w ramach Modułu I uzyskanie dodatkowych 10 punktów   przy ocenie merytorycznej wniosku. Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. 

Wnioski do pobrania w zakładce: Programy PFRON- Aktywny samorząd – Aktywny samorząd 2020.