Aktualności

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 foto3Dziś łączami internetu członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Centrum „ rozmawiali o działaniach PCPR w czasie pandemii (COVID-19). Domy Pomocy Społecznej , rodziny zastępcze , Warsztaty Terapii Zajęciowej , osoby niepełnosprawne , przemoc w rodzinach , to niektóre z obszarów odpowiedzialności jednostek pomocy społecznej w samorządowych powiatach. Wymieniono liczne doświadczenia,foto3 oceniono sytuację w poszczególnych województwach w tym brak jeszcze koniecznych procedrur. Przykładem opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych gdy rodzice zachorują. Wnioski uwagi spostrzeżenia i działania w czasie pandemii dają mocną podstawę do podziękowań dla całego środowiska polskiej pomocy społecznej w walce o zdrowie i życie podopiecznych . Telekonferencje odbywać się będą każdego tygodnia. Stowarzyszenie zwróci się do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekazując wszystkie konieczne potrzeby i wnioski do sprawnego działania .