adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Usługi prawnika w miesiącu czerwcu

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu czerwcu będą świadczone w następujących terminach:

 

04.06.2020 r. (czwartek)      w godz. 12.30-17.30

05.06.2020 r. (piątek)          w godz. 16.00-18.00

09.06.2020 r. (wtorek)          w godz. 11.00-15.00

15.06.2020 r. (poniedziałek) w godz. 14.00-18.00

19.06.2020 r. (piątek)            w godz.   9.00-13.00

25.06.2020 r. (czwartek)       w godz.   8.00-11.00

                       

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania

z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,

Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:

(41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.