adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wznawia dyżury specjalistów

Łukasz Drobek Opublikowano: .

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że od 03.06.2020r.

wznawia dyżury specjalistów:
-psychologa
-prawnika
-terapeuty uzależnień/
specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
-pracownika socjalnego

Klienci przyjmowani będą pojedynczo, z zachowaniem wytycznych: 1 osoba na jedno stanowisko przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałych obostrzeń i zaleceń sanitarnych. Jednocześnie informujemy, że w celu zachowania zasad bezpieczeństwa każda osoba podczas wizyty w Centrum musi być obowiązkowo wyposażona w niezbędny sprzęt ochrony osobistej taki jak: maseczka ochronna lub przyłbica oraz rękawiczki.

 

W trosce o zdrowie własne oraz pracowników Centrum bardzo prosimy
o przestrzeganie wprowadzonych zasad.

Wytyczne dla klienta

  1. Nie przychodź do instytucji, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji,
  2. Na spotkanie przyjdź dokładnie na umówioną godzinę,
  3. Pamiętaj, aby przed przyjściem zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, (jeśli ich nie posiadasz poproś w rozmowie pracownika to zostaną Ci one udostępnione przed wejściem do budynku przez pracownika PCPR),
  4. Po wejściu do budynku zdezynfekuj ręce środkiem znajdującym się w budynku,
  5. W trakcie rozmowy, terapii lub innych zajęć, klient zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust,
  6. W trakcie rozmowy, terapii, zajęć zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów i innych zbędnych przedmiotów,
  7. Podczas prowadzenia rozmowy, terapii, zajęć starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.