adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Dyżury psychologa

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że od dnia 10.06.2020 r. wznowione zostały popołudniowe dyżury psychologa. We wtorki, środy oraz czwartki klienci będą przyjmowani do godziny 17:00. Przypominamy o obowiązkowym wyposażeniu w niezbędny sprzęt ochrony osobistej taki jak: maseczka ochronna lub przyłbica
oraz rękawiczki
.