adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Zajęcia z hipoterapii

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, odbywają się zajęcia z hipoterapii skierowane do dzieci z Rodzin Zastępczych oraz klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej mające na celu wspomaganie ich rozwoju psychofizycznego.

 Nasi podopieczni mogą korzystać z bezpłatnych zajęć z hipoterapii w ośrodku rekreacyjno-hipoterapeutycznym jazdy konnej „MUSTANG”.

 Hipoterapia to oddziaływanie, którego celem jest przywracanie zdrowia i sprawności poprzez kontakt z koniem. Hipoterapia znajduje swoje zastosowanie również w terapii dzieci zdrowych, które boją się nowych sytuacji, w tym również zwierząt. W trakcie zajęć z końmi mają szansę przełamać i przezwyciężyć swój lęk, przekonując się, że kontakt ze zwierzęciem może być przyjemny. Koń, a przede wszystkim jego ruch ma korzystny wpływ na układ mięśniowy, sensoryczny oraz szkieletowy. Hipoterapia to także interwencja o charakterze psychologicznym i pedagogicznym. W tym ujęciu stawiamy na rozwijanie koncentracji uwagi, zdolności uczenia się i komunikacji.

 Uczestnicy Projektu są objęci hipoterapią w formie:

  • terapia kontaktem z koniem, podczas której dziecko uczy się przebywania z koniem, dbania o jego higienę - poznaje świat koński wieloma zmysłami;
  • fizjoterapia na koniu, podczas której dziecko bawi się z koniem i ćwiczy na jego grzbiecie;
  • psychopedagogiczna jazda konna, podczas której dziecko uczy się jak wygląda świat;
  • woltyżerka terapeutyczna dla odważnych, czyli elementy gimnastyki artystycznej na grzbiecie wierzchowca.

 

part000001.jpegpart000001_3.jpegpart000001_4.jpegpart000001_2.jpeg