adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Warsztaty wychowawcze

Łukasz Drobek Opublikowano: .

20200622 144112Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia 22.06.2020 r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek, które podjęły temat wzmacniania talentów
i możliwości dziecka. Omówiono sposób organizowania wolnego czasu oraz urozmaicania aktywności. Ponadto, dyskutowano na temat negatywnego obrazu siebie oraz sposobów zachęcania dziecka do rozwijania swoich umiejętności.

Następne warsztaty wychowawcze dla matek odbędą się w następujących terminach:

  • 13.07.2020 r. o godzinie 13:30
  • 17.08.2020 r. o godzinie 13:30
  • 14.09.2020 r. o godzinie 13:30.

Podjemą one tematy takie jak: wpływ grupy rówieśniczej na rozwój, wychowanie
i kształtowanie się tożsamości dziecka; rodzicielskie stereotypy – w pułapce przekonań; cyberprzemoc – sposoby radzenia sobie z problemami związami z agresją w Internecie.

Prowadzone są one przez pedagog oraz psycholog w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.