adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Usługi prawnika w miesiącu lipcu

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu lipcu będą świadczone w następujących terminach:

 

10.07.2020 r. (piątek)  w godz. 15.00-18.00

15.07.2020 r. (środa) w godz. 14.30-17.30

 16.07.2020 r. (czwartek)w godz. 14.30-17.30

23.07.2020 r. (czwartek)w godz. 12.30-16.30

 24.07.2020 r. (piątek)w godz.   8.00-11.00

31.07.2020 r. (piątek)w godz.   8.00-12.00

                   

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania
z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:
(41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.