adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Usługi psychiatry będą świadczone w miesiącu lipcu w następujących terminach

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że usługi psychiatry w miesiącu lipcu będą świadczone w następujących terminach:

  • 1.07.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;
  • 21.07.2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00-12:00;
  • 22.07.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;
  • 28.07.2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00-12:00;
  • 29.07.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00.

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania

z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje w

Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,

ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 370 81 90.