adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Centrum dla Rodzin

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMG 20200710 103401

Dnia 10.07.2020 r. dzieci uczęszczające do Centrum dla Rodzin na zaproszenie druhny i druha ZHP w Busku – Zdroju wzięły udział w atrakcjach organizowanych przez harcerzy. Dzieci miały możliwość wsiadania do samochodów policyjnych, a także zadawania nurtujących ich pytań funkcjonariuszom Policji. Ratownicy medyczni zaprezentowali sposób wykonywania resuscytacji oddechowo – krążeniowej oraz przeprowadzili instruktaż poprawnego bandażowania różnych części ciała. Harcerze zachęcali do wspólnej zabawy. Dzieci miały możliwość nauki nowych choreografii oraz zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Centrum dla Rodzin mieści się w siedzibie ZHP przy ul. Leszka Marcińca 4 w Busku - Zdroju. Centrum działa w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych„ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zajęcia w Centrum dla Rodzin są B E Z P Ł A T N E!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (41) 234-56-86 lub (41) 234-56-81

IMG_20200710_102251.jpgIMG_20200710_103401.jpgIMG_20200710_113740.jpg