adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Warsztaty wychowawcze dla matek

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

             Logo-efs

zdjęcie stronaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach:
Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia 13.07.2020 r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek, które podjęły temat wpływu grupy rówieśniczej na rozwój, wychowanie i kształtowanie się tożsamości dziecka.

Warsztaty prowadzone są przez pedagoga oraz psychologa w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

Kolejne warsztaty planowane są na termin 17.08.2020 r.