Aktualności

Drukuj

Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu wrześniu będą świadczone w następujących terminach:

02.09.2020 r. (środa) w godz. 14.30-18.30

16.09.2020 r. (środa) w godz. 14.30-18.30

30.09.2020 r. (środa) w godz. 14.30-18.30

                   

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania
z nieodpłatnych usług usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:
(41) 370 81 87; (41) 234 56 90.