Aktualności

Drukuj

Godziny pracy Centrum dla Rodzin

Magdalena Kowalik Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuję, Centrum dla Rodzin działające w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 od 07.09.2020 r. będzie czynne w godzinach popołudniowych tj.14:00-20:00.

ZAPRASZAMY!
Korzystanie z Centrum dla Rodzin jest
B E Z P Ł A T N E!
Więcej informacji można uzyskać pod nr (41) 234 56 86 lub (41) 234 56 81