Aktualności

Drukuj

Warsztaty wychowawcze dla rodziców

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia

14.09.2020 r. o godzinie 14:00

odbędą się warsztaty wychowawcze dla matek, które zostaną poprowadzone przez psycholog oraz pedagog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju.

Podejmą one temat cyberprzemocy oraz sposobów radzenia sobie
z problemami
związanymi z agresją w Internecie. Warsztaty prowadzone są raz na miesiąc w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

ZAPRASZAMY!