Aktualności

Drukuj

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska Opublikowano: .

DSCN0398W dniu 11 września 2020r. odbyły się Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Przedstawienia teatralne odbyły się w Sanatorium Marconi w Sali Konferencyjnej.

Spektakle skierowane były do dwóch grup wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym zobaczyły bajkę profilaktyczną "Miś niegrzeczniś ", natomiast starsza grupa wiekowa zobaczyła spektakl profilaktyczny pt. „Super plan”. Obydwa spektakle przedstawili aktorzy TEATRU KURTYNA  z KRAKOWA. Po zakończeniu spektaklu ze starszą grupą wiekową wychowanków aktorzy przeprowadzili pogadankę profilaktyczna na temat zachowań ryzykownych i uważności w relacjach rówieśniczych. Warsztaty spotkały się z wielkim zadowoleniem ze strony zarówno młodszych jak i tych wchodzących w dorosłość wychowanków z rodzin zastępczych. W sposób żartobliwy poruszone zostały tematy ważne, nurtujące młodego człowieka.

DSCN0371.JPGDSCN0382.JPGDSCN0390.JPGDSCN0396.JPGDSCN0397.JPGDSCN0398.JPGDSCN0423.JPGDSCN0424.JPGDSCN0428.JPGDSCN0431.JPG

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.