adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Buskiego na lata 2021– 2030

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

foto 02Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju prowadzi prace nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Buskiego na lata 2021– 2030. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest kluczowym i podstawowym dokumentem strategicznym pomocy społecznej. Stanowi narzędzie wspierające długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w skali powiatu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i wprowadzone obostrzenia w dniu 23.10.2020r. odbyły się on-line warsztatyz przedstawicielami jednostek pomocy społecznej, rynku pracy, kultury, sportu, edukacji, prawa, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, organizacji pozarządowych.

Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

  1. Prezentacja diagnozy społeczno-ekonomicznej powiatu buskiego.
  2. Analiza sytuacji społecznej w powiecie poprzez pryzmat wiedzy i doświadczeń uczestników spotkania. Mapowanie problemów społecznych w powiecie w poszczególnych obszarach życia społecznego.
  3. Wyznaczenie celów i planowanie zadań do realizacji.
  4. Opracowanie mierników.

Dziękujemy za kreatywną pracę i atmosferę sprzyjającą merytorycznej wymianie i dyskusji, która na pewno przyniesie wypracowanie, jak najlepszego dokumentu strategicznego.

foto_01.jpegfoto_02.jpeg