adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Zmiana godzin funkcjonowania Centrum dla Rodzin

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Anna Gawron Opublikowano: .

Logo-efs

Centrum dla Rodzin działające w ramach Projektu "Dla Dobra Rodziny" współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 serdecznie zaprasza dzieci w wieku 6- 9 lat (od 0- III klasy Szkoły Podstawowej). W ramach organizowanych zajęć prowadzimy między innymi warsztaty terapeutyczne takie jak zmysłoterapia, logorytmika czy mindfulness, ukierunkowane na poprawę koncentracji, usprawnienie pracy rąk, relaksację oraz uczące współpracy z innymi. Podczas warsztatów kulinarnych dzieci mogą wdrożyć się w tajniki gotowania czerpiąc przyjemność z samodzielnego przygotowania przekąsek. Proponujemy także zajęcia ruchowe takie jak taniec, joga dla dzieci, mini turnieje czy gry zespołowe. Informujemy również, że od poniedziałku 9.11.2020 zmieniają się godziny pracy Centrum dla Rodzin. Będzie ono czynne w godzinach 13.00 - 19.00.

cdr