Aktualności

Drukuj

Usługi prawnika - w miesiącu listopadzie i grudniu

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika - wmiesiącu listopadzie będą świadczone w następujących terminach:

 

                        12.11.2020 r. (czwartek)      w godz. 09.00-15.00

                        19.11.2020 r. (czwartek)     w godz. 08.00-16.00

                        26.11.2020 r. (czwartek) w godz. 09.00-14.00

                        27.11.2020 r. (piątek)            w godz. 08.00-11.00

                        30.11.2020 r. (poniedziałek)w godz. 08.00-12.00

                       

 

               - w miesiącu grudniu będą świadczone w następujących terminach:    

 

                        04.12.2020 r. (piątek)            w godz. 15:30-18:30

                        11.12.2020 r. (piątek)            w godz. 15:30-18:30

                        15.12.2020 r. (wtorek)           w godz. 08:00-16:00
                        17.12.2020 (czwartek)          w godz.  08:00-16:00

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.