adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

„ Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Paula Prasałek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje o naborze rodzin wielodzietnych do II Etapu programu pn.  „Schematom STOP! wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”  realizowanego przez 20 powiatów w Polsce,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie

Drukuj

Prezenty dla placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: BUSKO.COM.PL Opublikowano: .

dom dziecka winiaryFirma XL TAPE International sp. z o. o, producent taśm i akcesoriów malarskich, przekazała Grupie Polskie Składy Budowlane S.A. na licytację dwie palety taśm maskujących pod marką PSB. Licytacja odbyła się na 13 Targach Grupy PSB w Kielcach, 18 marca 2015 r. Taśmy zakupił inny dostawca PSB, firma MAKO, za kwotę 10 tys. zł.

Drukuj

Wielkanoc

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Drukuj

Konferencja koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

IMGP9305W dniach 29-31 marca 2015r. w Zakopanem odbyła się Ogólnopolska konferencja  pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – dotychczasowe doświadczenia, nowe wyzwania. Praktyczne aspekty.” Organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych  i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”. Uczestniczyło w niej 107 przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich ośrodków pomocy rodzinie: dyrektorów, kierowników, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów i kierowników zespołów ds. pieczy zastępczej.

Drukuj

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2015-2017.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

pprp1Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż zgodnie z art. 180 pkt.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2013 r. Nr , poz. 135 z późniejszymi zmianami) został przyjęty przez Radę Powiatu w Busku - Zdroju Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2015 -2017.

 

Drukuj

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .W dniu 31 marca 2015 roku podczas obrad VI Sesji Rady Powiatu w Busku – Zdroju, zostało przyjęte Sprawozdanie
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju za 2014 rok
wraz z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy społecznej.

 

Pobierz Sprawozdanie

Drukuj

„Schematom STOP!...” II edycja

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju/Powiat Buski  w gronie 20 najlepszych  
Powiatów w Polsce wspierających rodziny wielodzietne !!!

P1270819Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku otrzymało pismo z zaproszeniem do drugiego II  etapu pilotażu realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie i wdrażanego w powiecie buskim od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. Podstawową przesłanką drugiego etapu pilotażu będzie  rozproszenie dobrych praktyk wypracowanych przez 39 powiatów w pierwszym etapie pilotażu. Do drugiego etapu zostało zaproszonych tylko 20 powiatów w Polsce,  mających najlepsze rezultaty w pracy  na rzecz rodzin wielodzietnych i na rzecz  rodzącej się w powiatach sformalizowanej współpracy. 

Drukuj

Polityka Społeczna - najnowsze wiadomości

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Polityka Społeczna Opublikowano: .

Wybieramy najlepszych pracodawców: konkurs"Kreator miejsc pracy"

 

 

Najwięcej problemów z nielegalnymi placówkami opiekuńczymi mieli w ostatnich czterech latach urzędnicy wojewody mazowieckiego. Zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy ...

Czytaj więcej.


Milion wniosków o Kartę Dużej Rodziny

 

 

Już ponad milion członków rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Honoruje ją już ponad 500 firm i instytucji w całej Polsce. - Przekroczyliśmy ...

Czytaj więcej.

Świadczenia emerytalno-rentowe po nowemu od 1marca

Następny rok finansowania asystentów rodziny przez resort pracy i polityki społecznej

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej 17 marca 2015 r. ogłosił następną edycję Programu: asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. Zaprasza jednostki samorządu terytorialnego ...

Czytaj więcej.