adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Kieleckiej

Wpisano przez: Justyna Wójcik, przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk Opublikowano: .

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Pan Andrzej Smulczyński wraz z pracownikiem socjalnym Panią Danutą Sołtyk w dniu 11 grudnia 2014 r. wzięli udział w gali jubileuszu 25- lecia działalności Caritas Diecezji Kieleckiej.Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Jana Piotrowskiego.Część oficjalna odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej, podczas której Biskup Kielecki Jan Piotrowski wręczył medale Beati Misericordes.Z Powiatu Buskiego odznaczona została Maria Woźniakowska - kierownik zespołu placówek Caritas w Świniarach zaangażowana w tworzenie pomocy dla chorych psychicznie.W ciągu 25 lat działalności Caritas Kieleckiej powstały 72 placówki dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych. Utworzono dwa hospicja stacjonarne (Kielce, Miechów), domy i stacje opieki (w tym siedem środowiskowych domów wsparcia dla ludzi po kryzysach psychicznych), świetlice środowiskowe, placówki rehabilitacyjne, przychodnie, stołówki charytatywne, przedszkola, świetlice, ogrzewalnie i schroniska dla bezdomnych, samotnych matek, ofiar przemocy. Z różnych form wsparcia Caritas Kieleckiej rocznie korzysta ponad 30 tysięcy potrzebujących.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na co dzień współpracuje z Caritas Diecezji Kieleckiej, między innymi z Domem Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich oraz z Placówką w Świniarach. Współpraca układa się pomyślnie, gdyż obu instytucjom leży na sercu dobro osób potrzebujących.

 

Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości.  

 

20141211_142629.jpg20141211_151755.jpg

 

 

Drukuj

Z wizytą studyjną w Norwegii

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

DSC 0201Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński wziął udział w trzydniowej wizycie studyjnej w Oslo (6-8 październik 2014 r.). Celem wyjazdu była realizacja projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Pożytku Publicznego dotyczącego wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.

Drukuj

Aktywny samorząd Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje, iż od dnia 02.05.2018 roku rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie do: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne , tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 30 sierpnia 2018 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

 

>>Dokumenty Aktywny Samorząd 2018<<

Drukuj

Informacja „Aktywny Samorząd” 2018 rok

Łukasz Drobek Opublikowano: .

aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju   informuje, że w 2018 roku będzie kontynuował realizację  pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” W roku bieżącym realizowane będą następujące formy wsparcia:

Drukuj

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

aktywny-samorzad

 
Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:

 

w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

 • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
 • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
 • utrzymania sprawności technicznej  posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
 • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
 • sprawności  technicznej  posiadanej  protezy,  w której   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
 • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:

 • wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).   
 • termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Drukuj

Komunikat informujący o wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą PFRON modyfikacji zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Barbara Gruchała Opublikowano: .

aktywny-samorzad

Uwaga! Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesne) może dotyczyć całego - bieżącego roku szkolnego lub akademickiego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

 

Drukuj

Ogólnopolskie Konkursy PFRON w 2015 roku.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”

Więcej informacji

 

Drukuj

Informacja

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuję iż ukazał się nowy numer bezpłatnego magazynu dla niepełnosprawnych (nr 2/2014) „Integracja”, w którym znaleźć można wiele informacji oraz opinii dotyczących spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi między innymi:

 


- rozmowę z Prezesem PFRON Panią Teresą Hernik o przyszłości Funduszu (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)


- artykuł „Nowa karta parkingowa” – bądź na bieżąco – kto, kiedy, gdzie i w jaki sposób można starać się o nowy dokument (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)


- artykuł dotyczący karty parkingowej „Koniec i początek” – zmiany w prawie komentowane burzliwie m.in. przez internautów (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)


- artykuł po protestach rodziców dzieci niepełnosprawnych „Cdn.” – rodzice i opiekunowie czekają na efekty tzw. okrągłego stołu - (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)

 

Ponadto osoby zainteresowane w siedzibie Centrum, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz magazynu.

Drukuj

Komunikat – likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuję o zakończeniu kwalifikacji wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złożonych od 01.04.2013 do 31.03.2014 r. W dniach 10-11.06.2014 r. Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła łącznie 154 wnioski, w tym: 88 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 28 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych oraz 38 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.

Drukuj

Komunikat – podział środków finansowych PFRON

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż Uchwałą nr XXXVI/372/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim, zostały podzielone środki finansowe na rehabilitację społeczną i zawodową w 2014 roku. W/w uchwałą zostały podzielone środki w następujący sposób:

Drukuj

Komunikat – zmienione wysokości przyznawania dofinansowań w 2014 roku

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż Uchwałą nr 830/2014 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2014 zostały zmienione wysokości przyznawania dofinansowania w roku bieżącym. Ustalono następujące wysokości: